logo

Toolbox Banenafspraak

Eind 2023 moet iedere umc gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk hebben. Hoe pakt u dat aan? In de Toolbox Banenafspraak vindt u hiervoor praktische handvatten en tal van voorbeelden hoe andere umc’s dit hebben gedaan.

De voorbereiding

Hier vindt u informatie over de banenafspraak en de Participatiewet, de mensen die tot de doelgroep horen en organisaties die u kunnen ondersteunen bij de uitvoering. En natuurlijk veel voorbeelden uit de praktijk van de umc’s.

Aan de slag

 Bij ‘Aan de slag’ vindt u informatie over: het creëren van banen en draagvlak, de werving en selectie van kandidaten, de loonwaardebepaling, loonkostensubsidie en –dispensatie, proefplaatsing, aanstelling en registratie.

Begeleiding

In dit onderdeel vindt u informatie over hoe u de medewerker intern optimaal kunt begeleiden, welke externe begeleiding mogelijk is en welke aandachtspunten er zijn bij specifieke beperkingen

Ontwikkeling

Wat kunt u doen om te stimuleren dat de medewerker zich verder ontwikkelt? Hoe pakt u dit aan? Waar moet u rekening mee houden? U vindt hierover meer informatie in het onderdeel ‘Ontwikkeling’.

Uitstroom

Het contract met de medewerker loopt af. Bijvoorbeeld omdat de detachering stopt of omdat de match minder goed is. In het onderdeel ‘Uitstroom’ vindt u informatie hoe u dat op een goede manier kunt begeleiden.