https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/aan-de-slag.jpeg

Aan de slag

Aan de slag

U gaat werken met mensen met een arbeidsbeperking. In het onderdeel geschikt werk leest u meer over taken en functies waaraan u kunt denken en hoe u extra werk kunt creëren.

Hoe zorg ik voor voldoende draagvlak op de afdeling? De sleutel tot succes zit in het realiseren van een win-win situatie: voor de afdeling en voor de persoon met een arbeidsbeperking. In het onderdeel communicatie en draagvlak, krijgt u handvatten en tips over hoe u dit aanpakt.

Een goede match is belangrijk: zowel voor de afdeling als voor de medewerker zelf. In het onderdeel Kandidaten vinden vindt u aandachtspunten bij de werving en selectie van kandidaten.

Meer weten over de loonwaarde van een medewerker met een arbeidsbeperking, de mogelijkheden qua contractvormen en subsidies en over proefplaatsingen? U leest het in instrumenten en regelingen.

U heeft een geschikte kandidaat gevonden. In de aanstelling vindt u de punten waarover u na moet denken.

Voorbeelden van medewerkers aan het werk bij de verschillende umc’s, vindt u in het onderdeel In de praktijk.