https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/voorbereiding.jpeg

De aanstelling

De aanstelling

Wanneer een geschikte kandidaat is gevonden, nodigt de leidinggevende de kandidaat en het bureau dat betrokken is bij het werven van mensen uit de doelgroep banenafspraak, uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Hiervoor zijn verschillende contractvormen mogelijk.

Begeleiding

Bespreek ook met de begeleider van de kandidaat of er wel of geen jobcoaching nodig is en hoe dit geregeld wordt. Het is erg belangrijk met de jobcoach goede afspraken te maken over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Sommige bureaus maken gebruik van een begeleidingspaspoort. Dit is bedoeld voor de leidinggevende en hierin staat vermeld wat belangrijke voorwaarden zijn bij de uitvoer van het werk. Daarnaast worden er adviezen omtrent de begeleiding gegeven, om de plaatsing succesvol mogelijk te maken. Vraag of een bureau dit heeft, het is een handig hulpmiddel voor de leidinggevende.

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek worden afspraken gemaakt over: de arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, reiskostenvergoeding), de benodigde voorzieningen voor de functie, benodigde begeleiding/coaching en wie wat zal regelen.

Daarnaast maakt de leidinggevende afspraken met de kandidaat over werktijden, begeleiding op de werkvloer, eventuele bedrijfskleding. e.d.