https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/aan-de-slag.jpeg

Draagvlak en communicatie

Draagvlak en communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van draagvlak. De eerste stap is het creëren van draagvlak op organisatieniveau. Dit betekent bijvoorbeeld het duidelijk maken van de visie van het umc op inclusief werkgeverschap, het informeren van betrokkenen over de stappen die gezet worden en wat dit betekent voor de organisatie en de medewerkers. Het geven van voorbeeldgedrag vanuit de top en het communiceren van een heldere boodschap door hen is essentieel voor het succes.

De volgende stap is het creëren van draagvlak op afdelingsniveau. In veel gevallen is werken met iemand met een arbeidsbeperking namelijk nieuw voor een afdeling. Het is lastig te overzien wat het precies gaat betekenen voor het werk en de medewerkers. Er zijn vaak veel vragen. Een leidinggevende van een afdeling vraagt zich misschien af hoe hij de medewerker moet aansturen en hoeveel tijd dit kost. Medewerkers denken wellicht dat zij er meer werk bijkrijgen. Het is belangrijk hier bij stil te staan en goed met deze vragen om te gaan door hierover een open gesprek te hebben. Open vragen stellen, goed luisteren, iemand serieus nemen en doorvragen
zijn belangrijke punten om dit gesprek goed te voeren.

Naast een goede communicatie is het bijvoorbeeld goed om klein te beginnen op een afdeling, zoals met een proefplaatsing.
Zijn er al managers of medewerkers die enthousiast zijn? Laat ze dit dan zelf vertellen bij een afdeling die er nog mee moet beginnen. Zo zien mensen dat het kan en herkennen ze meteen de vragen die ze hebben én hoe dit is opgelost.

Het kan helpen om een kennismaking met de doelgroep te organiseren. Bijvoorbeeld met de inzet van het Realisten promotieteam of met Bazen verbazen.

De sleutel tot succes zit bij draagvlak creëren in het realiseren van een win-win situatie: voor de afdeling en voor de persoon met een arbeidsbeperking.

P&O en draagvlak

P&O is vaak de aanjager én ambassadeur van het realiseren van de banenafspraak. Zij hebben daardoor een belangrijke rol in het creëren van draagvlak bij de verschillende geledingen in een umc, zoals de Raad van Bestuur, leidinggevenden en medewerkers. Ook zullen zij regelmatig deze doelgroepen informeren over de voortgang van het realiseren van de banenafspraak.

Bekijk de presentatie over de Participatiewet van het UMC Utrecht voor het MT.
Bekijk de presentatie over de Participatiewet van het UMC Utrecht voor P&O-adviseurs.

OR en draagvlak

Ook de ondernemingsraad heeft een rol in het realiseren van de banenafspraak. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een beeld te vormen van de voorwaarden waaronder functies gecreëerd worden. Afhankelijk van de manier waarop dit wordt ingevuld heeft de OR een instemmings- of adviesrecht. Leidt het tot een belangrijke wijziging in de organisatie, dan heeft de ondernemingsraad adviesrecht. In het geval van bijvoorbeeld een wijziging in het aanstellingsbeleid, belonings- of functiewaarderingssysteem heeft de OR een instemmingsrecht. Het vroegtijdig betrekken van de OR, vergroot ook het draagvlak.

Meer informatie

Lees meer tips
Lees de uitgebreide informatie over draagvlak van de Toolbox Inclusief
Lees meer over de bijdrage van communicatie aan het creëren van draagvlak
Lees de uitgebreide informatie over communicatie van de Toolbox Inclusief