https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/aan-de-slag.jpeg

Geschikt werk

Geschikt werk

Een afdeling staat er open voor om iemand met een arbeidsbeperking bij hen te laten werken. Een leidinggevende en P&O-adviseur gaan dan aan de slag om geschikt werk te bieden aan deze medewerker. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • De afdeling kan een bestaande vacature openstellen voor de doelgroep banenafspraak. Bijvoorbeeld door dit expliciet te vermelden in de vacaturetekst.
  • Een bestaande functie ‘lichter’ maken voor de doelgroep. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar het functieprofiel en te bepalen wat er minimaal nodig is en welke ruimte er is voor een kandidaat met een net iets ander profiel.
  • Uit bestaande werkprocessen of uit verschillende functies, kunnen vaak simpele werkzaamheden opgespoord worden die een interessante baan / functie opleveren voor deze doelgroep. U kijkt dan anders naar bestaand werk. Hiervoor zijn verschillende methodieken, zoals functiecreatie of jobcarving.

Veel leidinggevenden of medewerkers denken dat hun werk niet geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar er is vaak veel meer mogelijk dan gedacht.

Zelf doen of extern

Een analyse van de werkprocessen kan een leidinggevende met een
P&O-adviseur doen of extern via het lokale werkgeversservicepunt of
via het SW-bedrijf. Bekijk de analyse gemaakt door een SW-bedrijf bij het VUmc. Vind het SW-bedrijf bij u in de buurt.

Wanneer u het zelf doet, zijn hiervoor trainingen die u kunt volgen.
Bekijk ook welke werkzaamheden mensen uit de doelgroep banenafspraak binnen verschillende umc´s uitvoeren.

Analyses van werkprocessen binnen de umc´s

Meer informatie

  • Een format voor het analyseren van een functie.
  • Hulpvragen bij het identificeren van mogelijke werkzaamheden.