https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/aan-de-slag.jpeg

Kandidaten vinden

Kandidaten vinden

Er is een geschikte baan voor iemand uit de doelgroep banenafspraak. Een goede match is dan belangrijk: zowel voor de afdeling als voor de medewerker zelf. Besteed daarom veel aandacht aan de werving en selectie van de kandidaat. Veel dingen in dit proces zijn hetzelfde als bij het werven van andere kandidaten. Toch zijn er ook verschillen.

Werving

Om een kandidaat met een arbeidsbeperking te vinden, stelt u een gerichte vacaturetekst op. Bijvoorbeeld door in de tekst de zin op te nemen ‘Wij nodigen mensen met een arbeidsbeperking uit om te solliciteren’.

De functie moet in te vullen zijn door iemand met een arbeidsbeperking. Bij het openstellen van een bestaande vacature, zal dit niet snel het geval zijn. Denk daarom na over uw minimale eisen en wat u graag extra wilt. Ook biedt een vacature de mogelijkheid om taken anders in te delen waardoor de functie geschikter is voor de potentiële kandidaat. Lees de voorbeelden van andere umc’s van taakomschrijvingen van medewerkers uit de doelgroep banenafspraak. Lees meer over de instrumenten en regelingen voor de kandidaat.

Selectie

Bij de sollicitaties van mensen met een beperking vergelijkt u de functie-eisen en de gevraagde competenties met de capaciteiten en mogelijkheden van de kandidaat. Daarnaast kijkt u ook naar omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op het functioneren. Of de kandidaat past in de cultuur is een aspect dat in een sollicitatiegesprek ook naar voren moet komen. Wanneer de persoon in een drukke werkomgeving geplaatst wordt, moet de kandidaat daar wel tegen kunnen. Bij iemand met autisme levert dit bijvoorbeeld vaak problemen op.

Het is goed te weten dat kandidaten niet hoeven te vertellen wat hun beperking is. Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten welke ondersteuning een medewerker nodig heeft zodat het werk goed aansluit bij wat de medewerker kan. Sommige SW-bedrijven werken met een begeleidingspaspoort hierin staan van de medewerker de do’s en dont’s, wat werkt wel en wat werkt niet.

Het gesprek

Het doel van het sollicitatiegesprek is hetzelfde als bij alle andere kandidaten: kijken of hij of zij geschikt is voor de baan en of er een goede ‘klik’ is.

Maar een paar dingen verdienen extra aandacht:

  • Veel kandidaten vinden een sollicitatiegesprek eng. Noem het gesprek anders, bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek.
  • De plek van het gesprek. Is het een plek dat makkelijk voor de kandidaat bereikbaar is, bijvoorbeeld wanneer hij of zij in een rolstoel zit?
  • Gebruik eenvoudige, concrete taal.
  • Oordeel niet te snel op gedrag. Iemand met autisme zal u niet snel aankijken vanwege zijn aandoening, niet vanwege desinteresse.
  • Uitleg van het werk. Het is de kandidaat niet altijd duidelijk wat het werk gaat inhouden. Ga naar de werkplek en laat het zien.
  • Vraag de kandidaat waarmee je hem kunt ondersteunen om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Dit laat zien dat je je als werkgever ook wilt inspannen om de plaatsing te laten slagen.
  • Wanneer een kandidaat minder zelfstandig is, komt soms een begeleider mee.

Een hulpmiddel om neutraal naar een kandidaat te kijken in de sollicitatieprocedure is de checklist ‘Aandacht richten op functionaliteiten’ van De Normaalste Zaak.

Samenwerking met bureaus

U kunt met verschillende organisaties samenwerken bij de werving en selectie van kandidaten met een arbeidsbeperking.

Meer informatie