https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/begeleiding.jpeg

Begeleiding bij specifieke beperkingen

Begeleiding bij specifieke beperkingen

Als collega, leidinggevende of intern begeleider van een medewerker met een beperking bent u natuurlijk geen hulpverlener. Toch is het belangrijk dat u achtergrondinformatie over de beperkingen hebt, om het werk goed te laten aansluiten bij wat de medewerker kan. Overigens is de medewerker niet verplicht te vertellen welke beperking hij of zij heeft. Maar goede afspraken over ondersteuning of informatie die nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren, zijn natuurlijk wezenlijk. Die afspraken maken de leidinggevende, de medewerker en/of de jobcoach.

Begeleidingskaarten bij psychische aandoeningen

Omgaan met een medewerker met een psychische beperking kan lastig zijn. De begeleidingskaarten voor medewerkers met psychische aandoeningen helpen daarbij. De kaarten geven snel inzicht in de gedragskenmerken van de medewerker (wat zie ik?) en hoe u daar het beste mee kunt omgaan (wat doe ik?).

Bijsluiters voor begeleiding

Meer over de begeleiding van mensen met: adhd, asperger, astma, autisme, blind-/slechtziendheid, een chronische ziekte, depressie, doof-/slechthorendheid, epilepsie, laaggeletterdheid, lichamelijke beperking, lichte verstandelijke handicap, niet aangeboren hersenletsel, PDD NOS, reuma en schizofrenie, vindt u in Bijsluiters voor begeleiding. Deze publicatie van CNV Jongeren geeft, per beperking: kenmerken, kwaliteiten van de medewerkers en tips voor werkgevers.

Boekje voor bazen

Het Boekje voor bazen, over medewerkers met een psychische aandoening, is geschreven voor leidinggevenden. In het alfabetisch opgestelde boekje staan beschrijvingen van verschillende psychische aandoeningen en andere (achtergrond)informatie

Werken met een beperking

Welke gevolgen hebben specifieke beperkingen voor het werk en de werkomgeving? Waar moet de begeleider rekening mee houden? Deze publicaties geven achtergrondinformatie per beperking en praktische tips: