https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/begeleiding.jpeg

Begeleiding op de werkvloer

Begeleiding op de werkvloer

De begeleiding wordt per persoon verschillend ingericht, maar goede begeleiding is belangrijk voor elke medewerker met een arbeidsbeperking. Er kunnen verschillende personen bij betrokken zijn, zoals een buddy, een in- of externe jobcoach en natuurlijk de leidinggevende.   Bekijk het filmpje van UMC Groningen over het begeleiden van een medewerker met een arbeidsbeperking.

De rol van de leidinggevende

Een medewerker met een beperking is in sommige opzichten ‘anders’, met gevolgen voor bijvoorbeeld het werktempo, de werkuren of het omgaan met onverwachte gebeurtenissen.

Lees meer over de voorbereiding van de leidinggevende, met specifieke aandachtspunten
Lees meer over verschillende begeleidingsstijlen, begeleidingsbehoeften en feedback geven
Lees meer over begeleiding bij specifieke beperkingen

De rol van de jobcoach

De jobcoach:

  • ondersteunt de medewerker in het zelfstandig(er) werken;
  • ondersteunt de medewerker bij het inwerken en bij het verkrijgen van de benodigde vaardigheden, bijvoorbeeld met een persoonlijk trainingsprogramma;
  • kan ook de begeleiding op de werkvloer verzorgen.

De jobcoach heeft veel kennis van de beperking van de medewerker en van wat dat betekent voor het werk. De jobcoach is dus een belangrijke contactpersoon voor de leidinggevende.

Vaak is de jobcoach een externe begeleider. Maar het umc kan er ook voor kiezen intern mensen tot jobcoach op te leiden. Als u een interne jobcoach inzet en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u een vergoeding van het UWV ontvangen.

De rol van de interne begeleider (de ‘buddy’)

De leidinggevende kan een deel van de begeleiding beleggen bij een ‘buddy’, een collega van de medewerker met een arbeidsbeperking. Dat heeft vaak een meer succesvolle plaatsing tot gevolg, doordat deze ‘natuurlijke’ steun invloed heeft op onder meer: de sociale integratie, productiviteit en tevredenheid van de medewerker met een beperking.

Lees meer over de eigenschappen, het takenpakket en de valkuilen van een interne begeleider.

Tijdsinvestering

De omvang van de tijdsinvestering verschilt per persoon en is dus maatwerk. Tijdens de inwerkperiode is de begeleiding vaak intensief. Begeleiding blijft altijd nodig, maar wordt in de loop van de tijd wel minder doordat de medewerker het takenpakket en de collega’s kent. In de meeste gevallen is het belangrijk dat de medewerker een vast aanspreekpunt heeft.

Meer informatie

Informatie over het begeleiden van medewerkers met specifieke beperkingen, zoals autisme, adhd en psychische aandoeningen.
Meer informatie over het vangnet voor medewerkers met een beperking buiten het werk om.
Een begeleidingspaspoort is een hulpmiddel bij de dagelijkse begeleiding van de medewerker.