https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/begeleiding.jpeg

Toegankelijke werkomgeving

Toegankelijke werkomgeving

Een medewerker met een beperking kan misschien niet goed zien of horen, minder goed lopen of een rolstoel gebruiken. Hoe maakt u de werkomgeving toegankelijk?

Toegankelijkheid gebouw en werkplek

De toegankelijkheid van het umc-gebouw is waarschijnlijk goed geregeld, in ieder geval voor patiënten. Maar ook op de werkplek?

Denk bijvoorbeeld aan:
Hulpmiddelen en aanpassingen op het werk worden in veel gevallen vergoed via het UWV.

  • de inrichting van de afdeling: kunnen rolstoelgebruikers bij de apparaten en kunnen zij de kasten openen?
  • de werkplek zelf: zijn aanpassingen nodig voor het toetsenbord of het beeldscherm?

informatievoorziening

Behalve het gebouw moet ook de informatie toegankelijk zijn. Enkele tips en voorbeelden:

  • Geef medewerkers die niet of slecht kunnen zien gesproken informatie.
  • Geef medewerkers met een gehoorbeperking juist schriftelijke informatie.
  • Formuleer de boodschap voor medewerkers met een verstandelijke beperking of met autisme zo concreet mogelijk. Zij nemen de boodschap namelijk heel letterlijk.
  • Geef de informatie in eenvoudige, begrijpelijke taal.

Meer informatie

Meer informatie over hulpmiddelen bij lichamelijke beperkingen.
Meer informatie over eenvoudig taalgebruik
Checklist eenvoudig taal- en beeldgebruik