https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/begeleiding.jpeg

Trainingsaanbod

Trainingsaanbod

Zowel voor leidinggevenden als interne begeleiders, P&O-adviseurs en OR-leden zijn er verschillende trainingen over de banenafspraak en het begeleiden van medewerkers met een beperking

Harrie-training

Voor interne begeleiders, bijvoorbeeld de ‘buddy’ of de interne jobcoach. Deze een- of tweedaagse training leidt medewerkers op tot ‘Harrie’, een collega met kwaliteiten die de interne begeleiding ten goede komen.

Mogelijk zit deze training in het aanbod van uw umc. Vraag het de HRM-adviseur.

Werkmaat

Om medewerkers met een arbeidsbeperking duurzaam te plaatsen, is goede begeleiding op het werk belangrijk. Daarvoor hebben FNV en SBCM de Werkmaat in het leven geroepen: een directe collega als ‘maatje’ op de werkvloer. De Werkmaat krijgt een training van een jobcoach.

Training: de OR en de banenafspraak

Deze training brengt OR-leden in een halve dag de ‘ins en outs’ bij van de inhoud van de banenafspraak en de Participatiewet, de omvang en samenstelling van het doelgroepenregister UWV, de aard van de doelgroep, de consequenties voor leidinggevenden en de werkvloer en het belang van een begeleider.

Mogelijk zit deze training in het aanbod van uw umc. Vraag het de HRM-adviseur.

Training leidinggevende

Deze training van een halve dag maakt leidinggevenden vertrouwd met hun rol als begeleider van een medewerker met een arbeidsbeperking. Onderwerpen zijn onder meer:

  • duidelijke afspraken maken over de werkzaamheden en het outputniveau;
  • collega´s informeren;
  • de rol van de (externe) jobcoach;
  • het belang van een collega die als buddy/maatje praktische ondersteuning biedt.

Bij deze training kan eventueel de P&O-adviseur aanschuiven.
Mogelijk zit deze training in het aanbod van uw umc. Vraag het de HRM-adviseur.

Training functiecreatie voor HR-adviseurs

In deze training leert u de methodiek van functiecreatie kennen en in de praktijk toepassen. De training beslaat zeven dagdelen en heeft als kern:

  • praktische oefeningen om de basisvaardigheden van functiecreatie aan te leren;
  • leren werkgevers te benaderen en te adviseren vanuit het perspectief van functiecreatie.

Deze training zit mogelijk in het aanbod van uw umc.

Inspiratiemiddag functiecreatie voor HR-adviseurs

In een middag leert u wat functiecreatie is en hoe functiecreatie kan bijdragen aan het creëren van extra banen voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Voor deze training kunt u zich aanmelden bij SBCM.

De waarde van inclusief werken voor de werkgever

In deze SBCM-training voor HR-adviseurs/HR-medewerkers leert u:

  • de kosten en baten van inclusief werken inzichtelijk te maken, aan de hand van een financieel model;
  • adviseren over inclusief werken en hiermee concreet aan de slag te gaan.

Voor deze training kunt u zich aanmelden bij SBCM.