https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/voorbereiding.jpeg

De voorbereiding

De voorbereiding

Eind 2023 moet iedere umc gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk hebben. In ‘De voorbereiding’ leest u over de Participatiewet en de wet Banenafspraak waarin deze afspraak is vastgelegd, de mensen die vallen onder de Banenafspraak en de organisaties die u kunnen ondersteunen.

Vaak is de medewerker met een arbeidsbeperking minder productief en kan dit gecompenseerd worden met loonwaardedispensatie of loonkostensubsidie.
Hoe dit werkt, leest u in ‘Instrumenten en regelingen’.
Hier vindt u ook informatie over de verschillende manieren waarop u mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunt nemen.

Het werken met een medewerker met een arbeidsbeperking heeft voor- en nadelen.
Wat dit financieel betekent maar ook wat het op kan leveren aan de ‘zachte’ kant, hebben we op een rij gezet in het onderdeel ‘Wat levert het op?’.

Hoe stimuleert u leidinggevenden en medewerkers om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen op een afdeling? Lees hierover in ‘Draagvlak en communicatie’.

Elk umc is al bezig met de Banenafspraak. Lees de praktijkvoorbeelden en praktische handvatten in het onderdeel ‘In de praktijk’.