https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/voorbereiding.jpeg

Banenafspraak

Banenafspraak

Het kabinet, sociale partners en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 11 april 2013 afspraken gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Voor deze doelgroep moeten bij werkgevers in totaal 125.000 extra banen komen.

  1. Die afspraken uit het sociaal akkoord zijn uitgewerkt in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wanneer een bepaalde sector niet genoeg banen heeft gerealiseerd, kan het kabinet in overleg met de sociale partners en VNG besluiten de quotumwet voor deze sector te activeren. Dan geldt een boete per niet ingevulde arbeidsplaats.

De Wet banenafspraak is niet hetzelfde als de Participatiewet. Die wet is sinds 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wat zijn de doelen uit de banenafspraak voor de umc’s?

31 december 2015 215 fte gemiddeld 27 per umc
31 december 2018 895 fte gemiddeld 112 per umc
31 december 2023 1.790 fte gemiddeld 224 per umc

Wat valt onder de doelgroep?

De doelgroep bestaat uit mensen die duurzaam niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Dat zijn: Wsw’ers, Wajongers en mensen met een Wiw- of ID-baan.

Meer informatie over de doelgroep

Een baan is 25,5 uur per week.
Banen van minder dan 25,5 uur tellen mee naar evenredigheid van het aantal verloonde uren.
Er kan dus sprake zijn van meer arbeidscontracten dan (getelde) banen.

Hoeveel uur telt als baan?

Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan één baan.

Meer informatie

  • Bekijk de presentatie van UMC Utrecht met uitleg over inhoud Participatiewet en de doelgroep
  • Bekijk de film waarin de Raad van Bestuur van het UMCG vertelt waarom zij zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Download het uitgebreide kennisdocument van het ministerie van SZW over de banenafspraak en quotumheffing.