https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/voorbereiding.jpeg

De doelgroep

De doelgroep

De banenafspraak richt zich op de volgende groepen: Wajongers met arbeidsvermogen Mensen met een indicatie voor werken via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en die volgens het UWV niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Mensen met een Wiw of ID-baan. Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Leerlingen en schoolverlaters van het praktijkonderwijs (PRO). De extra doelgroep voor de quotumheffing bestaat uit de volgende mensen: Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die zonder een voorziening geen wettelijk minimum loon kunnen verdienen, maar met een voorziening wel. Het quotumpercentage houdt rekening met deze extra mensen. Lees de uitgebreide beschrijving van een aantal van de doelgroepen. Hoe oud zijn mensen uit die groepen gemiddeld? Wat is hun opleidingsniveau? Wat voor beperkingen hebben ze

Doelgroepregister

De mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak worden sinds 1 januari 2015 geregistreerd in het doelgroepregister. Wilt u weten of iemand tot de doelgroep hoort? Dat kunt u navragen bij het UWV.

Monitoring

Elk umc moet aan de doelstelling van de banenafspraak voldoen.
Daarom is het belangrijk bij te houden hoeveel medewerkers uit de doelgroep banenafspraak aan het werk zijn binnen een umc.
Dit kan bijgehouden worden in de verschillende personeelssystemen.
Wat kunnen mensen met een beperking? Daarover weten we vaak te weinig.
Maak kennis met enkele voorbeelden van een ‘mooie match’ in de praktijk.

Aangenaam kennis te maken!

Voorbeelden bij umc’s

Voorbeelden algemene ziekenhuizen

Voorbeelden uit andere sectoren

  • Vijf werkgevers (Kentucky Fried Chicken, Kwekerij De Plaats, Woonbedrijf Ieder1, Saxion Hogeschool en DOK Delft) aan het woord over wat het hén brengt.

Inzet Realisten promoteam

CNV Jongeren werkt met een landelijk ‘Realisten Promoteam’. Dit promoteam, dat bijvoorbeeld het Radboud umc heeft ingezet, bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking.
Zij gaan zelf bij werkgevers langs en vertellen dan over henzelf, hun motivatie om te werken, maar ook over de wettelijke regelingen en de mogelijkheden van de Participatiewet. Lees meer over het ‘Realisten Promoteam’.