https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/aan-de-slag.jpeg

Loonwaarde

Loonwaarde

Een medewerker die valt onder de doelgroep banenafspraak is, vanwege zijn beperking, minder productief dan een medewerker zonder beperking. Daarom betaalt u alleen voor de daadwerkelijke productiviteit, zijn loonwaarde.

Mensen bij wie op de werkplek (vaak bij het SW-bedrijf) is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden via de zogenoemde Praktijkroute opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak. De loonwaardemeting verloopt dan niet via het UWV maar op de werkplek (meestal dus het SW-bedrijf) via een gecertificeerde methodiek.

Is de loonwaarde van de medewerker bepaald en is de loonwaarde onder het wettelijk minimumloon? Dan kunt u loonkostensubsidie of –dispensatie aanvragen.
Wanneer mensen uit de doelgroep banenafspraak een loonwaarde hebben ontwikkeld ter hoogte van of boven het wettelijk minimumloon en hun werk zelf kunnen uitvoeren (dus zonder de ondersteuning van een (in- of externe) jobcoach), dan vallen zij niet meer onder de doelgroep.

Veel umc’s werken met een schaal 1 voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.