https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/voorbereiding.jpeg

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Wanneer u aan de slag gaat met de banenafspraak, moet u veel dingen regelen. Verschillende organisaties en instellingen ondersteunen u hierbij.

Arbeidsmarktregio’s en werkbedrijven

De 35 arbeidsmarktregio’s hebben tot taak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Dit is een bestuurlijk overlegorgaan tussen gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt.
In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf georganiseerd.
Hoe dit er uit ziet, kan per regio verschillen omdat de arbeidsmarkt in iedere regio anders is.

Werkgeversservicepunten (WSP)

De meeste arbeidsmarktregio’s hebben een WSP. Een WSP is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een WSP krijgt u bijvoorbeeld ondersteuning en advies bij de werving en selectie van mensen met een arbeidsbeperking. Ook geeft het WSP informatie over subsidies en regelingen. Bekijk de WSP’s per regio.

UWV

Het UWV houdt het doelgroepregister bij. Daarin staat iedereen die hoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Het UWV ondersteunt en adviseert ook, bijvoorbeeld bij het vinden van geschikte kandidaten of op het gebied van subsidies en regelingen.

SW-bedrijven

Sociale werkbedrijven hebben veel ervaring met aangepast werk voor mensen met een beperking.
Met hun kennis en expertise zorgen zij (samen met werkgevers, ervaren jobcoaches en opleiders) dat mensen met een beperking een geschikte plek vinden op de arbeidsmarkt.

Bekijk de overzichtskaart met SW-bedrijven.

Gecertificeerde commerciële bureaus

Ook gecertificeerde uitzendbureaus, re-integratiebureaus en detacheringsbedrijven kunnen u helpen geschikte kandidaten te vinden.
Kijk voor een aantal van deze bedrijven op de site Op naar de 100.000.