https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/voorbereiding.jpeg

Wat levert het op?

Wat levert het op?

In financieel opzicht komt het werken met mensen met een arbeidsbeperking vaak uit op kostenneutraal, maar niet altijd. Hoe dat voor u uitpakt, kunt u berekenen met een financiële business case. In de praktijk levert de nieuwe collega vaak ook ‘zachte’ voordelen op: Een enthousiaste en gemotiveerde medewerker. Veel werkgevers zeggen dat medewerkers met een beperking vaak heel enthousiast en gemotiveerd zijn. Een loyale en betrokken medewerker. Een medewerker met een beperking die lang heeft thuisgezeten, is in veel gevallen erg loyaal aan en betrokken bij de organisatie. Volgens sommige werkgevers zijn deze medewerkers de beste ambassadeurs van het bedrijf omdat zij heel erg trots zijn op de organisatie waar ze werken. Beter teamgevoel op de afdeling Werkgevers zeggen dat de nieuwe collega bijdraagt aan een verbeterd teamgevoel. Bijvoorbeeld doordat het bestaande team de collega met een beperking kan helpen. Minder ziekteverzuim. Wanneer men ziet welke uitdagingen de medewerker met een beperking moet aangaan om te kunnen werken, daalt soms het ziekteverzuim op de afdeling. Vergoeding van kosten en risico’s Een medewerker met een beperking stelt de organisatie voor extra kosten en risico’s, zoals: lagere productiviteit, extra begeleiding en uitval door ziekte. Veel van deze kosten en risico’s worden volledig vergoed. De heffing wanneer u het quotum niet haalt Wat moet u betalen wanneer u het afgesproken quotum niet haalt? Bereken het zelf met de rekentool.