https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/ontwikkeling.jpeg

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking (die immers vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben) is het extra belangrijk dat zij hun vaardigheden en competenties verder blijven versterken. Sluit hierbij zoveel mogelijk aan op de reguliere HR-cyclus en –tools in het umc en kijk waar aanpassing nodig is.

Belangrijke uitgangspunten

Om de kennis en vaardigheden van medewerkers met een arbeidsbeperking succesvol te ontwikkelen, zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:

  • Het bewustzijn in uw umc (van de raad van bestuur tot HR, bij de direct leidinggevende en op de afdeling) dat ontwikkeling ook voor deze doelgroep van belang is.
  • Neem de ontwikkeling mee in de reguliere, jaarlijkse HR-cyclus. Sluit, voor zover mogelijk, aan op de HR-tools die het umc al gebruikt.
  • De leidinggevende en de medewerker bespreken met elkaar waar de medewerker nu staat en wat het beoogde doel is.
  • De leidinggevende weet hoe de ontwikkeling wordt gefaciliteerd. Bijvoorbeeld: de medewerker kan er maximaal x uur aan besteden; dat kan tijdens werktijd, etc.

In dit deel krijgt u praktische handvatten en achtergrondinformatie over:

  • hoe u kunt bepalen welke vaardigheden verder kunnen worden ontwikkeld;
  • hoe u het gesprek met de medewerker hierover aangaat;
  • hoe u tot resultaatgerichte afspraken komt;
  • aanvullende HR-tools om de vaardigheden van mensen met een beperking te versterken.