https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/ontwikkeling.jpeg

Evaluatie of beoordeling

Evaluatie of beoordeling

In het onderdeel Ontwikkeling van deze toolbox vindt u praktische informatie over het voeren van ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. De afspraken die u in deze gesprekken samen hebt gemaakt, vormen de basis voor:   de evaluatie of beoordeling van de voortgang in het werk;   verlenging van het dienstverband;   uitstroom van de medewerker (terug naar het uitlenende bedrijf, naar een andere werkgever of naar het UWV).

De voorbereiding

Bereid elke evaluatie of beoordeling (of die nu goed is of slecht) goed voor. In zo’n gesprek is een belangrijk aandachtspunt dat medewerkers uit de doelgroep behoefte hebben aan zo concreet mogelijk beschrijvingen en voorbeelden. Zorg in uw voorbereiding dat u deze voorbeelden tijdens het gesprek bij de hand hebt.

U kunt de medewerker vragen iemand naar het gesprek mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid of de (externe) jobcoach. Dat is zeker aan te bevelen bij gesprekken met slecht nieuws.

Lees de aandachtspunten voor de voorbereiding

Het evaluatie- of beoordelingsgesprek

Een gesprek over de ontwikkeling van de medewerker[link naar onderdeel 4] is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Een evaluatie of beoordeling gaat uit van de leidinggevende. Die geeft aan hoe de medewerker wordt gewaardeerd en op welke punten deze minder goed functioneert.

Wanneer een beoordelings- of evaluatiegesprek wordt verzet, vindt elke medewerker dat lastig. Houd er rekening mee dat dat voor deze doelgroep extra vervelend kan zijn, omdat zij er vaak moeite mee hebben om met veranderingen om te gaan.

Sluit afleiding tijdens het gesprek (bijvoorbeeld doordat uw telefoon overgaat of iemand de kamer binnenloopt) zoveel mogelijk uit.

Lees de checklist voor het evaluatie- of beoordelingsgesprek