https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/ontwikkeling.jpeg

Het persoonlijk ontwikkelplan

Het persoonlijk ontwikkelplan

Hebt u een beeld van het ontwikkelpotentieel van de medewerker? Dan kunt u (net als bij andere werknemers) met de medewerker in gesprek gaan over zijn of haar ontwikkeling, aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). In een POP bepaalt u: De (sub)doelen die de medewerker nodig heeft op weg naar goed functioneren. Beschrijf de doelen in termen van gedrag, zoals: de komende maand ben je elke maandag om negen uur bij het afdelingsoverleg. De concrete activiteiten om deze doelen te bereiken. Wie wat doet. Het concrete tijdspad waarin die activiteiten worden uitgevoerd. De manier waarop u de voortgang volgt en evalueert, wanneer en met wie. Wat zijn de voortgangscriteria?

Hoe kunt u het ontwikkelpotentieel vaststellen? Verzamel om te beginnen informatie over de persoon en zijn achtergrond.

Voorbereiding op POP-gesprek

Houd een voorbereidend gesprek met de medewerker waarin u de volgende punten bespreekt:

 • Het doel van het POP-gesprek.
 • De wijze waarop het gesprek plaatsvindt (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda).
 • De manier waarop de medewerker zich kan voorbereiden (bijvoorbeeld met een vragenlijst die u meegeeft).

Zorg voor heldere, schriftelijke informatie op al deze punten die de medewerker rustig kan nalezen.

Tip: vraag de medewerker of hij een persoon die hij vertrouwt mee wil nemen naar het gesprek.

Het POP-gesprek

In het POP-gesprek bespreekt u met elkaar:

 • welke concrete resultaten u van de medewerker verwacht;
 • welke kennis, vaardigheden en competenties daarvoor nodig zijn;
 • wat de medewerker aan competenties beheerst;
 • wat de medewerker nog (verder) kan ontwikkelen.

 • Op basis van dit gezamenlijke beeld bepaalt u vervolgens samen wat realistisch is om te bereiken en binnen welke periode. Maak ook concrete afspraken over:
  Belangrijk voor het gesprek: wees duidelijk en concreet ten opzichte van de medewerker.
 • de hulp of begeleiding die de medewerker krijgt om dit te realiseren;
 • op basis van welke criteria geëvalueerd wordt;
 • wanneer deze evaluatie plaatsvindt.

Leg het gesprek vast, laat de medewerker en de leidinggevende het verslag ondertekenen en geef de medewerker een exemplaar mee.

Meer informatie

 • Checklist POP-gesprek voor de leidinggevende
 • Checklist POP-gesprek voor de medewerker
 • Een format voor een individueel ontwikkelplan.
 • Medewerkers met een arbeidsbeperking stimuleren en feedback geven: praktische tips.
 • Met de Harrie-test van CNV Jongeren bepaalt u samen met de medewerker wat zijn leerstijl is.
 • Gebruik het overzicht werknemersvaardigheden om samen met de medewerker te bepalen welke vaardigheden verder kunnen worden ontwikkeld.