https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/ontwikkeling.jpeg

Ontwikkeltools

Ontwikkeltools

Umc’s beschikken vaak over HR-instrumenten voor de ontwikkeling van medewerkers. Mogelijk kunt u deze tools, eventueel (enigszins) aangepast, ook inzetten bij de medewerkers met een arbeidsbeperking. Daarnaast kunt u de onderstaande tools gebruiken, die zijn specifiek voor de doelgroep ontwikkeld.

Algemene en werknemersvaardigheden versterken

Specifiek voor laagopgeleide en laaggeletterde medewerkers is er bijvoorbeeld de WERK-portal van SBCM. Met de e-learningprogramma’s kan de medewerker verschillende soorten vaardigheden ontwikkelen en/of verder versterken:

     
  • algemene vaardigheden, zoals taal, rekenen of omgaan met de computer;
  •  
  • werknemersvaardigheden, zoals samenwerken, omgaan met veranderingen, professioneel gedrag, plannen, kritiek ontvangen en veilig werken.

Eigen kracht versterken

De eigen kracht van de medewerker verder ontwikkelen, kan bijvoorbeeld met de STERK-methodiek, ontwikkeld door de Fontys hogeschool en SBCM. Lees de handreiking

Praktijkvoorbeeld UMCG

Bekijk het filmpje hoe Reinder zich bij het UMCG heeft ontwikkeld.