https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/uitdienst.jpeg

Uitstroom

Meer informatie

Uitstroom

Het contract met de medewerker loopt af. Bijvoorbeeld omdat de detachering stopt of omdat de match minder goed is. In dit deel gaan we in op de situatie wanneer de match niet goed was. Hoe begeleidt u dit dan zo goed mogelijk?

Gesprek met de medewerker

Baanverlies staat in de top 5 van meest emotionele gebeurtenissen in een mensenleven. Dat heeft niet alleen te maken met het verlies van inkomen. Werk hebben is ook een van de zekerheden die tegemoetkomen aan fundamentele behoeften, zoals veiligheid, status, zelfvertrouwen, erbij horen, et cetera.

De boodschap kan extra hard aankomen bij mensen met een arbeidsbeperking, die vaak al met veel tegenslagen te maken hebben gehad. Daarom is het aan te raden de medewerker te vragen iemand mee te nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid, of de (externe) jobcoach.

Komt er niemand mee? Vraag dan of de medewerker iemand in zijn netwerk heeft om hem op te vangen.

Lees meer over het voeren van een slechtnieuwsgesprek

Meer informatie over het vangnet buiten het werk voor medewerkers met een beperking.
Zorg dat u voor uzelf helder hebt waarom het niet werkt.
Waren de verwachtingen over wat de medewerker kon niet realistisch of was er een te positief beeld geschetst?
Past de medewerker niet in de cultuur?
Dit zijn belangrijke leerpunten die u kunt gebruiken wanneer een andere medewerker met een beperking bij u komt werken.

Informeer de begeleidingsorganisatie

Of is er iets veranderd bij de medewerker, bijvoorbeeld qua gezondheid of in de privésituatie?
Geef dat dan, zo mogelijk, mee aan de begeleidingsorganisatie (UWV, SW-bedrijf of jobcoach).
Die kan dan de juiste ondersteuning bieden zodat de medewerker weer aan de slag kan bij een andere werkgever.
Soms werkt het op de ene afdeling niet en op een andere afdeling wel.
Wellicht zijn er intern andere mogelijkheden om de medewerker een plek te bieden waar hij goed tot zijn recht komt. Houd daarbij in de gaten wat de medewerker nodig heeft en bespreek met de andere afdeling of die dat kan bieden.
Betrek hier de aanjager van de banenafspraak in uw umc bij, meestal een HR-adviseur.

Hoe kunt u zelf ondersteunen?

In sommige arbeidsmarktregio’s zijn netwerken van werkgevers die kijken of de werknemer aan de slag kan bij een ander bedrijf.
De Werkgeversservicepunten hebben in de regel contact met deze netwerken.

Een andere mogelijkheid is om zelf een netwerk met organisaties op te zetten om medewerkers met een arbeidsbeperking ‘uit te wisselen’.
Hieronder vindt u informatie over wat het uit laten stromen van een medewerker met een arbeidsbeperking voor de organisatie en voor de medewerker zelf betekent.
Bijvoorbeeld omdat het contract niet wordt verlengd of doordat de medewerker teruggaat naar het uitlenende bedrijf, dan ontvangt u niet langer de bijbehorende subsidies en voorzieningen en telt de persoon niet meer mee voor de banenafspraak.
Naar het uitlenende bedrijf, bijvoorbeeld het SW-bedrijf.
Dat bedrijf gaat op zoek naar een andere werkplek voor de medewerker. Financieel verandert er niets voor de medewerker.
behoudt de medewerker zijn uitkering.
Zolang hij of zij niet het wettelijk minimumloon is gaan verdienen. Hij krijgt dan ook de uitkering die hoort bij de indicatie.
Wees zo open mogelijk over het feit dat het niet gelukt is.
Het is belangrijk dat mensen gemotiveerd blijven om het nog een keer te proberen met een andere kandidaat.

Gevolgen

  Gevolgen voor de werkgever:

 1. Wanneer een medewerker met een arbeidsbeperking uitstroomt, bijvoorbeeld omdat het contract niet wordt verlengd of doordat de medewerker teruggaat naar het uitlenende bedrijf, dan ontvangt u niet langer de bijbehorende subsidies en voorzieningen en telt de persoon niet meer mee voor de banenafspraak.

   

  Gevolgen voor de medewerker:

 1. Een medewerker die via detachering bij u is geplaatst, gaat terug naar het uitlenende bedrijf, bijvoorbeeld het SW-bedrijf. Dat bedrijf gaat op zoek naar een andere werkplek voor de medewerker. Financieel verandert er niets voor de medewerker.

 2. Werkte de medewerker bij u via een proefplaatsing van het UWV? Wordt de proefplaatsing na twee maanden niet verlengd, dan behoudt de medewerker zijn uitkering.

   

 3. Wordt het contract niet verlengd of wordt de medewerker ontslagen, dan behoudt de medewerker zijn indicatie (zoals Wajong of banenafspraak) zolang hij of zij niet het wettelijk minimumloon is gaan verdienen. Hij krijgt dan ook de uitkering die hoort bij de indicatie.

Nazorg op de afdeling

Zijn er dingen niet goed gegaan in het werk of in de onderlinge samenwerking?
Bespreek dan de oorzaken met elkaar, leer ervan en maak afspraken over wat u een volgende keer beter anders kunt organiseren of regelen.

Zijn er zwaardere problemen geweest, zoals ernstige ziekte?
Bied dan ruimte om hierover te praten, zeker wanneer de onderlinge band met de medewerker goed was.
Ongewild afscheid nemen gaat iedereen aan en heeft effect op de afdeling.