https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/uitdienst.jpeg

Uitstroom

Meer informatie

Uitstroom

Het contract met de medewerker loopt af. Bijvoorbeeld omdat de detachering stopt of omdat de match minder goed is. In dit deel gaan we in op de situatie wanneer de match niet goed was. Hoe begeleidt u dit dan zo goed mogelijk?

Gesprek met de medewerker

Baanverlies staat in de top 5 van meest emotionele gebeurtenissen in een mensenleven. Dat heeft niet alleen te maken met het verlies van inkomen. Werk hebben is ook een van de zekerheden die tegemoetkomen aan fundamentele behoeften, zoals veiligheid, status, zelfvertrouwen, erbij horen, et cetera.

De boodschap kan extra hard aankomen bij mensen met een arbeidsbeperking. Daarom is het aan te raden de medewerker te vragen iemand mee te nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid, of de (externe) jobcoach.

Komt er niemand mee? Vraag dan of de medewerker iemand in zijn netwerk heeft om hem op te vangen.

Lees meer over het voeren van een slechtnieuwsgesprek.

Als u duidelijk in kaart brengt waarom de samenwerking geen succes werd, kan u ervoor zorgen dat de volgende samenwerking met een medewerker met een beperking een succes wordt. Denk hierbij aan het managen van verwachtingen of een verkeerde match bij de werving en selectie.

Informeer de begeleidingsorganisatie

Merkt u dat het slecht functioneren wordt veroorzaakt door externe factoren, bijvoorbeeld qua gezondheid of in de privésituatie?
Geef dat dan mee aan de begeleidingsorganisatie (UWV, SW-bedrijf of jobcoach).
Die kan dan de juiste ondersteuning bieden zodat de medewerker weer aan de slag kan bij een andere werkgever.
Als u in kaart heeft waarom de medewerker niet functioneert op de huidige functie, is het mogelijk dat u een optie ziet voor interne mobiliteit.
Betrek hier de HR-adviseur verantwoordelijk voor de banenafspraak bij.

Hoe kunt u zelf ondersteunen?

In sommige arbeidsmarktregio’s zijn netwerken van werkgevers die kijken of de werknemer aan de slag kan bij een ander bedrijf.
De Werkgeversservicepunten hebben in de regel contact met deze netwerken.

Een andere mogelijkheid is om zelf een pool met medewerkers met een arbeidsbeperking te creëren.
Hieronder vindt u informatie over wat het uit laten stromen van een medewerker met een arbeidsbeperking voor de organisatie en voor de medewerker zelf betekent.
Bijvoorbeeld omdat het contract niet wordt verlengd of doordat de medewerker teruggaat naar het uitlenende bedrijf, dan ontvangt u niet langer de bijbehorende subsidies en voorzieningen en telt de persoon niet meer mee voor de banenafspraak.
Als een medewerker in dienst was bij een uitlenend bedrijf, bijvoorbeeld het SW bedrijf, verandert er financieel niets voor de medewerker.

Gevolgen

Gevolgen voor de werkgever:

  1. Wanneer een medewerker met een arbeidsbeperking uitstroomt, dan ontvangt u niet langer de bijbehorende subsidies en voorzieningen en telt de persoon niet meer mee voor de banenafspraak.

Gevolgen voor de medewerker:

  1. Een medewerker die via detachering bij u is geplaatst, gaat terug naar het uitlenende bedrijf, bijvoorbeeld het SW-bedrijf. Dat bedrijf gaat op zoek naar een andere werkplek voor de medewerker. Financieel verandert er niets voor de medewerker.
  2. Werkte de medewerker bij u via een proefplaatsing van het UWV? Als de proefplaatsing niet overgaat in een aanstelling, dan behoudt de medewerker zijn uitkering.

  3. Wordt het contract niet verlengd of wordt de medewerker ontslagen, dan behoudt de medewerker zijn indicatie (zoals Wajong of banenafspraak) zolang hij of zij niet het wettelijk minimumloon is gaan verdienen. Hij krijgt dan ook de uitkering die hoort bij de indicatie.

Nazorg op de afdeling

Communiceer altijd de redenen van de beëindiging van de samenwerking met de medewerker, en als dit mogelijk is, de redenen. Het draagvlak om nog een keer samen te werken met een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt kan op die manier behouden blijven.